Өргөдлийг хүлээн авлаа.

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлсэн Танд баярлалаа.