{{key}} Иргэдэд олгуулсан мөнгөн дүн /воноор/

{{key}} Хууль бусаар хөдөлмөр эрхэлсэн иргэдэд олгуулсан мөнгөн дүн

{{key}} Бусад төрлийн визтэй иргэдэд олгуулсан мөнгөн дүн